bliv ringet op

Investering

Boeskærvej 11 A B, 7100 Vejle

EJENDOMMEN

Boeskærvej 11B er synligt eksponeret mod Fredericiavej. Bygningen indrettet med stueetage og 1. sal, der anvendes til showroom og kontor af én lejer. Der er isat store vinduer i facade mod Fredericiavej. Erhvervsarealet andrager 542 m2.

Boeskærvej 11A 2 er beliggende lidt tilbagetrukket ifht. Boeskærvej 11B, men alligevel fremtrædende og synlig fra Fredericiavej. Bygningen er indrettet med 3 etager samt kælder, som entreres via præsentabel hovedindgang og vindfang til atrium med trappe og elevator til de øvre etager med svalegange. Ved fællesarealer er der indrettet te-køkkener og toiletter til fælles anvendelse for lejerne.

Lejemålene i bygningen er udlejet til kontor samt arkiv. Bygningsareal over jord andrager 2.708 m2 hertil kælder med 426 m2. Erhvervsarealet iht. BBR andrager 3.058 m2. Imellem de 2 kontorbygninger er der indrettet et fælles parkeringsareal, der andrager ca. 57 p-pladser med gode tilkørselsforhold og vejføring (Friis Hansens Vej) igennem matriklen.

Ved siden af bygning udlejet til Eurodan er der opført et selvbetjeningstankanlæg udlejet til Ingo (Statoil). I tilknytning hertil er der indrettet teknik-/kontrolrum beliggende delvist under jord med trappeadgang. Herudover er udenomsarealer befæstet med fliser, grøn bevoksning og græs. Ejendommen fremstår generelt velvedligeholdt og præsentabelt.