bliv ringet op

Grund

Jordemodervej 37, 4100 Ringsted

BELIGGENHED

Grunden er i det nye, store erhvervsområde Business Park Ringsted lige ved afkørsel 35 på Motorvej E20.
Centralt beliggende med kun 45 min kørsel til København og 1 time til Odense.
Blandt de andre virksomheder i området kan nævnes Dagrofa, Schneider og Wecare4u.

OMRÅDET 

Ringsted Kommune er i færd med at udvikle det nye erhvervsområde: Business Park Ringsted. Området er på i alt 136 ha med både store og små virksomheder.

Byggemodningen er allerede i fuld gang, og der anlægges i øjeblikket veje og kloakering. 

Området udmærker sig især ved mulighed for op til miljøklasse 7.

GRUNDEN

Grundareal:  I alt ca. 77.730 m²

Eksisterende bygninger der overtages: 

  • Parcelhus på 106 m²
  • Stuehus på 250 m² til den tidligere landbrugsejendom

Anvendelse: 

Produktions-, transport- og logistikvirksomheder samt affaldshåndtering. Lokalplan 300 er godkendt for området

Miljøklasse: Minimum miljøklasse 5 og mulighed for miljøklasse 7 på en del af arealet 

Bebyggelsesprocent: Maksimalt 50%

Bygningshøjde: Der må bygges i 2 etager med en maksimal højde på 20 m.  Dog kan enkelte bygningsdele være i op til 40 meter. Dette må maksimalt udgøre 5% af bygningens grundareal, altså ca. 3.900 m²

Befæstning af grund:  Op til 40% af grunden. 

Der kan dispensation til op til 60% mod etablering af forsinkelsesbassin til regnvand

Indhegning: Ja, der kan etableres fast hegn omkring grunden

FredskovNej