bliv ringet op

Grund

Finervej 8, 4621 Gadstrup

BELIGGENHED

  • Grunden er beliggende midt i et mindre erhvervsområde i Gadstrup ved Roskilde
  • Der er let adgang via Køgevej direkte til erhvervsområdet. Infrastrukturen er tilpasset og har gode adgangsforhold for lastbiler
  • Der er ca. ni minutters kørsel til Roskilde og motorvej
  • Storebæltsbroen kan nås indenfor en time med ca. 79 km til Korsør

OMRÅDET

Erhvervsområdet ved Gadstrup består af en række små og store virksomheder.

Anvendelse: 

Området er udlagt til industri og større værkstedsvirksomhed. Hertil desuden lager- og engroshandelsvirksomhed.

Lokalplan:

Plan nr. 58 er gældende for området. Grunden er beliggende i delområde C.

GRUNDEN 

  • Grundareal: 80.085 m²
  • Der er ingen bygninger på grunden
  • Bebyggelsesprocent: 50%. Dog maksimalt 3 m3 pr. m² grundareal
  • Bygningshøjde: Der må bygges i 2 etager med en maksimal højde på 12 m over eksisterende terræn eller et fastsat niveauplan
  • Der kan gives tilladelse til større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det
  • Forurening: Ikke kortlagt forurening af grunden