bliv ringet op

Butik

Søndergade 44, 8000 Aarhus C

BELIGGENHED

I samarbejde med Deas Asset Management A/S udbydes nu ét af de bedst beliggende butikslejemål på Strøget i Aarhus C, hvor Nordea igennem mange år har haft bankfilial.
Henset til den tidligere anvendelse forventes et større indretnings- og ombygningsar-bejde med det formål at skabe et moderne, tidssvarende og attraktivt butikslejemål i samarbejde med lejer.
Der er i alt ca. 1.488 m², hvor ca. 700 m² kan indrettes til primært salgsareal.
Lejemålet vil efter nærmere aftale kunne opdeles i mindre enheder.


EJENDOMMEN

Strøget i Aarhus er et attraktivt handelsstrøg, og hjemsted for mange af de kendte nationale og internationale butikskoncepter, specialbutikker og lignende. Strækningen fra Banegården og til Domkirken, der er ca. én kilometer lang rum-mer mere end 130 detailbutikker, caféer og restauranter samt Salling Stormaga-sin.
I gennemsnit passerer ca. 47.000 mennesker dagligt gennem Strøget i butikker-nes åbningstid, hvilket giver over 14 millioner besøgende årligt. Der er flere tæt-beliggende parkeringsmuligheder for de besøgende, eksempelvis Salling P-hus og Scandinavia Center ved Musikhuset, ligesom den offentlige transport i form af busser, tog og Letbanen gør det nemt at komme til og fra det centrale Aarhus.


LEJEMÅL

Lejemålet er beliggende i markant rødstensejendom på hjørnet af Søndergade og Øster-gade i Aarhus C med Salling og H&M som nærmeste naboer.
Lejemålet er på nuværende tidspunkt indrettet med et større areal ud mod Strøget, der tidligere har været anvendt til bankfilial. En del af stueetagens areal mod gården og Østergade er på nuværende tidspunkt indrettet til kontorer.
Kælderen har god loftshøjde hvilket gør det muligt at anvende arealet til opbevaring, per-sonale mv. Det fremtidige salgsareal vil kunne indrettes i varierende størrelse afhængig af, om evt. indskudt dæk eller kælderareal søges inddraget.
Loftshøjden er god i det primære salgsareal med mulighed for spændende indretninger, og vil efter nærmere aftale kunne opdeles, med eventuel mulighed for indretning til café, sandwichbar eller lignende. Efter nærmere aftale forsynes lejemålet med nye facadeparti-er, der optimerer profilering, udstilling og synlighed.
Lejer har efter nærmere aftale mulighed for at leje parkeringspladser på særskilt lejekon-trakt i ejendommens gård, ligesom der er gode adgangsforhold i forbindelse med vare-indlevering. Øvrige indretning mv. aftales nærmere.

LIGNENDE EJENDOMME